ADRESS ROSENHILL

Adress Rosenhill er et radioprogram hvor jeg spiller nordisk dansemusikk.
Det har vært sendt på ulike radiostasjoner i Trondheimsområdet siden 1990.
Nå sendes det på RadioTrøndelag i Stjørdal,Nord-Trøndelag .
Da jeg bestemte meg for å starte med et program med dansemusikk,var det 2 navn jeg
syntes var bra:Adress Rosenhill og Peppelinos bar.
Det ble altså Adress Rosenhill.
Kjenningsmelodien har nesten alltid vært med Stefan Borsch.
Mange band har jeg møtt siden jeg startet.
Ingen band er for små til å bli spilt i mitt program.
Hør på
Radio Trøndelag .Programmet mitt går hver Lørdag kl.18.00-20.00